Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 12:32:47 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2009

Lav omsetning av unoterte aksjer i 1. kvartal 2009; sterkt påvirket av lav omsetning på Oslo Børs.

mai 27, 2013 12:24:36 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2009 er fortsatt lav; likevel høyere enn 1. kvartal 2009.

mai 27, 2013 12:19:09 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2009 endte på NOK 351 mill., hvilket tilsvarer ca. halvparten av omsetningen i tilsvarende periode i 2008.

mai 27, 2013 11:29:03 Høringer

Høringsuttalelse - 19.10.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt høringsuttalselse til CESRs høringsdokument vedrørende short-salg.

mai 27, 2013 11:26:17 Høringer

Høringsuttalelse - 17.11.2009

The Nordic Securities Association (NSA) som Norges Fondsmeglerforbund er en del av, har i samarbeid med flere internasjonale næringsorganisasjoner innen finans avgitt uttalelse til CESR’s høringsdokument vedrørende etablering av datasentraler for registrering av OTC derivat kontrakter.

mai 27, 2013 11:23:31 Høringer

Høringsuttalelse - 15.12.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt uttalelse til CESR's høringsdokument vedrørende definisjonen av rådgivning under MiFID regelverket.

mai 27, 2013 11:15:16 Høringer

Høringsuttalelse - 29.12.2009

The Nordic Securities Association (NSA) har avgitt høringsuttalelse til CESR's høringsuttalelse - Inducements: Good and Poor practices

mai 27, 2013 11:11:59 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Norne Securities AS - 07.01.2009

Norne Securities AS er tatt opp som medlem i Forbundet f.o.m. 7. januar 2009.

mai 27, 2013 11:10:41 Nyheter

Pressemelding: Nordic Securities Association - 09.01.2009

De nordiske fondsmeglerforbundene formaliserer samarbeidet ved dannelsen av foreningen ”Nordic Securities Association” (NSA). Endringene i infrastrukturen i det stadig mer globaliserte verdipapirmarkedet har skapt et økt behov for at de nordiske verdipapirforetak taler med en felles røst, særlig ovenfor markedsplasser, clearinginstitusjoner og regelutviklere.

mai 27, 2013 11:08:50 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 14.01.2009

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 7 "Anbefalte retningslinjer ved salg av warrants".

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no