Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 13:22:13 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 31.10.2008

Saken gjelder tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt inn i Nordnets elektroniske handelssystem. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:20:57 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Pareto Online AS - 25.11.2008

Pareto Online AS er fra 24. november 2008 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 13:20:18 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Argo Securities AS - 03.12.2008

Argo Securities AS er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 3. desember 2008.

mai 27, 2013 13:15:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 16.12.2008

Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på meglers utøvelse av sine oppgaver, herunder et tilfelle av brudd på en avtale om stop-loss. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:14:17 Nyheter

Nytt medlemsforetak: VentureLab AS - 16.12.2008

VentureLab AS er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 16. desember 2008.

mai 27, 2013 12:57:39 Artikler

Nyhetsbrev - 19.08.2009

FINFO og OTC-systemet er 10 år!

Nyhetsbrevet er utarbeidet i forbindelse med Fondsmeglernes Informasjonstjeneste (FINFO) og OTC-systemets 10 års jubileum den 16. august 2009. Nyhetsbrevet oppsummerer utviklingen i de ti årene systemet har vært i drift, inkludert div. statistikk.

mai 27, 2013 12:55:45 Artikler

Regulering av OTC-markedet - 19.08.2009

Artikkelen beskriver enkelte problemstillinger i tilknytning til OTC-markedet for askjer.

mai 27, 2013 12:50:31 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2009 - 16.01.2009

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ”antatt omsetningsverdi” for finansielle instrumenter pr. 1. januar 2009. Disse brukes som ligningskurser for ligningsåret 2008.

mai 27, 2013 12:46:42 Statistikk

Sluttkurser for unoterte aksjer 2008

Sluttkurser for unoterte aksjer 2008 er nå tilgjengelige

mai 27, 2013 12:40:46 Statistikk

OTC-statistikk 2008

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2008.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no