Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 13:50:41 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Acta Holding ASA - 22.05.2008

Acta Holding ASA er fra 22. mai 2008 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 13:49:44 Nyheter

Bransjeseminar 17. juni 2008 - 02.06.2008

Norges Fondsmeglerforbund inviterer aktører i finansmarkedet til bransjeseminar tirsdag 17. juni 2008.

mai 27, 2013 13:49:00 Nyheter

Presentasjoner fra bransjeseminaret 17. juni 2008

Her finner dere presentasjoner fra bransjeseminaret som ble avholdt 17. juni 2008 med tema: "Trender og utvikling i sparemarkedet - som følge av markedssvingninger og nye reguleringer av markedene og produktene".

mai 27, 2013 13:41:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 24.06.2008

Saken gjaldt tap som følge av uønsket shorthandel som igjen var en følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:40:10 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 27.06.2008

Saken gjaldt klagers kjøp av aksjer i tre børsnoterte selskaper og senere gjennomføring av dekningssalg. Klager mente at innklagede burde ha advart mot enkelte av klagers disposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:37:17 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 13.08.2008

Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:31:07 Nyheter

CAR ASA er slettet som medlem i Forbundet - 20.08.2008

CAR ASA har innlevert sin konsesjon. En betingelse for medlemskap i NFMF er at foretaket har konsesjon. CAR ASA er derfor slettet som medlem per 20. august 2008.

mai 27, 2013 13:28:35 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.08.2008

Saken gjelder klage fra megler og hans arbeidsgiver etter at styret i Norges Fondsmeglerforbund nektet å fornye meglerens autorisasjon før det er gått ett år. Bakgrunnen er at megleren kort tid før ansettelsen ble domfelt for uaktsom medvirkning til innsidehandel. Klagerne fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:27:16 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 23.09.2008

Klagen gjelder salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at selskapet gjennomførte en aksjespleis. Klager solgte det antall aksjer klager hadde før aksjespleisen og fikk salgsprovenyet inn på sin konto. Innklagede foretok dekningskjøp, og salgsprovenyet ble tilbakeført til innklagede. Klager protesterte mot dette. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:25:27 Nyheter

Ny bransjeanbefaling - 30.10.2008

NFMF har utarbeidet bransjeanbefaling nr. 6 "Fremstilling av honorarer og gebyrer kundemateriell".

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no