Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 14:07:08 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.02.2008

Klagen gjaldt strid om antall aksjer i kjøpsordre på aksjer i Sevan Marine ASA. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 14:06:10 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Cosmos Markets ASA - 06.03.2008

Cosmos Markets ASA er fra 6. mars 2008 tatt opp som assosiert medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:05:27 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd

Klagen omhandler tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP), som den gang het ProdJack ASA, i forbindelse med emisjon i februar 2007. Klagen gis delvis medhold. DnB Nor Markets meddeles irettesettelse for meglers brudd på de dagjeldende etiske normer § 4-2 (2).

mai 27, 2013 14:04:27 Nyheter

Nytt styre i Forbundet - 09.04.2008

Generalforsamlingen i Norges Fondsmeglerforbund valgte nytt styre 8. april 2008

mai 27, 2013 14:03:15 Nyheter

Presentasjoner fra Forbundets generalforsamling 8. april 2008 -

Presentasjoner fra Forbundets generalforsamling 8. april 2008

mai 27, 2013 13:56:00 Nyheter

Glitnir Privatøkonomi AS er strøket fra medlemslisten - 14.04.2008

Glitnir Privatøkonomi er strøket fra medlemslisten etter å ha mistet konsesjonen fra Kredittilsynet.

mai 27, 2013 13:55:00 Nyheter

Årsberetning 2007 - 18.04.2008

Årsberetning for 2007 er nå publisert.

mai 27, 2013 13:53:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 18.04.2008

Klagen gjaldt tap som følge av brudd på datakommunikasjon mellom meglerforetak og Oslo Børs. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 13:52:47 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 25.04.2008

Klagen gjaldt kjøp av aksjeindekserte obligasjoner. Innklagede kritiseres for å ha gitt villedende informasjon i mail til klager.

mai 27, 2013 13:51:45 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.05.2008

Klagen gjaldt markedsføring av emisjon i EOC Limited (”EOC”) 28. september 2007. Innklagede fungerte som distributør for emisjonen, som ble gjennomført i forbindelse med notering av EOCs aksjer på Oslo Børs. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no