Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 15:01:19 Nyheter

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - 13.12.2007

Opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 - Forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

NFMF har utarbeidet en opprettet versjon av bransjestandard nr. 3 om forholdet mellom corporate- og analysavdelingen.

mai 27, 2013 14:59:25 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Landsbanki Norge - 18.12.2007

Landsbanki Norge er fra 14. desember 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:52:29 Statistikk

OTC-statistikk 2007

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2007.

mai 27, 2013 14:46:38 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer 1. kvartal 2008.

mai 27, 2013 14:44:30 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-askjer også i 2. kvartal 2008.

mai 27, 2013 14:41:42 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2008

Lav omsetning av OTC-aksjer i 3. kvartal 2008; sterkt påvirket av kursnedgang og lav omsetning på Oslo Børs

mai 27, 2013 14:38:42 Høringer

Høringsuttalelse - 18.09.2008

Forbundet avga 9. september 2008 høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrifter om egenhandel og forskrifter om tilknyttede agenter.

mai 27, 2013 14:35:11 Høringer

Høringsuttalelse - 23.12.2008

NFMF har avgitt høringsuttalelse til forslaget fra Kredittilsynet om plikt for verdipapirforetakene til å foreta lydopptak (taping) av alle samtaler med kunder. NFMF har sterke innvendinger mot forslaget om å tape mobilsamtaler. NFMF støtter flere av forslagene i høringsnotatet, herunder skjerpet dokumentasjonsplikt for elektronisk kommunikasjon.

mai 27, 2013 14:09:23 Nyheter

Nytt medlesmsforetak - Pareto Private Equity AS - 10.01.2008

Pareto Private Equity AS er fra 9. januar 2008 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 14:08:34 Nyheter

Ligningskurser per 1. januar 2008

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet ligningskurser per 1. januar 2008.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no