Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 15:15:06 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Vest - 22.08.2007

Sparebanken Vest er fra 22. august 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:13:10 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebank 1 SR-Bank - 06.09.2007

Sparebank 1 SR-Bank er fra 6. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:11:45 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Møre - 06.09.2007

Sparebanken Møre er fra 6. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:11:06 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Axir ASA - 24.09.2007

Axir ASA er fra 24. september 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:10:10 Nyheter

Presseseminar for næringslivsjournalister - 04.10.2007

Norges Fondsmeglerforbund inviterer til presseseminar for næringslivsjournalister.

mai 27, 2013 15:07:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 17.10.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt gjennomføring av salgsordre mottatt per telefaks. Klager fikk medhold.

mai 27, 2013 15:05:57 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Sparebanken Sogn og Fjordane - 18.10.2007

Sparebanken Sogn og Fjordane er fra 18. oktober 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:04:40 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Medici Corporate ASA - 06.11.2007

Medici Corporate ASA er fra 1. nov 2007 tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund.

mai 27, 2013 15:03:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.12.2007

Klagen var rettet mot Nordea Markets og gjaldt dekningshandel som følge av omvendt split (”spleis”). Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 15:02:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 12.12.2007

Klagen var rettet mot Netfonds Bank ASA og gjaldt gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no