Nyhetsarkiv

april 19, 2017 12:56:29 Nyheter

Oslo Børs overtar NOTC

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) etablerte informasjonssystemet NOTC for unoterte aksjer i 1999. I 2006 kjøpte Oslo Børs 50% av aksjene i NOTC AS. Siden da har Oslo Børs eid selskapet sammen med VPFF. Det er nå inngått avtale om at Oslo Børs kjøper VPFFs 50%-andel, og selskapet blir dermed heleid av Oslo Børs.

NOTC utgjør det såkalte OTC-markedet i Norge.  

juni 17, 2016 07:10:58 Nyheter

Ni av ti kvinner i front-finans er svært positive til å jobbe i bransjen

Kapital har i dagens utgave et intervju med Alexandra Morris og Ida Christine Gyldenløve der de omtaler en rapport som VPFF har utført sammen med en gruppe kvinner som arbeider i front-finans. Rapporten bekrefter at kvinnene som jobber i front-finans er svært tilfredse, og at finansbransjen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner.  

juni 06, 2016 10:54:29 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2016/1

Klage på at handelsplattformen var nede som følge av tekniske problemer.

mai 20, 2016 09:00:54 Nyheter

2015/9 Etisk Råds avgjørelse

Klage på kursbortfall.

april 08, 2016 10:00:27 Nyheter

Sak 2015/4 Etisk Råds avgjørelse

Klage på manglende undersøkelse av fakta i forbindelse med tilretteleggelse av en aksjeemisjon, og at opplysningene kommunisert i informasjonsmaterialet ikke var korrekte.

jan 29, 2016 09:32:41 Nyheter

Forbrukerrådet kritiske til Klagehjelp AS

Forbrukerrådet har siden 2013 vært kritiske til hvordan Klagehjelp AS bistår forbrukere med å klage.

jan 29, 2016 08:58:10 Nyheter

Sak 2015/8 Etisk Råds avgjørelse

Klage på rådgivning i forbindelse med investering i et eiendomsprosjekt i Romania.

jan 20, 2016 10:04:09 Nyheter

Sak 2015/7 - Etisk Råds avgjørelse

Klage på informasjon gitt i forbindelse med et eiendomsprosjekt i Romania. Klagen ble avvist som foreldet.

jan 18, 2016 14:42:37 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2016 er publisert

18. januar 2016

VPFF utarbeider beregnede verdier pr 1. januar (ligningsverdier) på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån.  VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn.

Se ligningskursene her

OBS. Det er ikke tillatt å laste ned kursene annet enn for eget bruk

jan 08, 2016 11:34:39 Nyheter

Verifisering av bankkontonummer - KAR

Fra 1. februar 2016 skal bankene i Norge ha på plass et register for verifikasjon av kontonummer  - konto- og adresseringsregister (KAR). Det betyr at personnummer/organisasjonsnummer elektronisk kan matches mot bankkontonummer. Dette vil blant annet være nyttig for verdipapirforetak i forbindelse med kontroll etter hvitvaskingsregelverket og for å avdekke om det oppgitte kontonummeret er knyttet til kunden eller ikke.

 

Alle banker i Norge er forpliktet til å koble seg til KAR, som er utviklet av Finans Norge. Verdipapirforetak har mulighet for å benytte seg av KAR, og kan gjennom sin bankforbindelse eller en annen bank gjøre dette. Det er opp til bankene selv om de ønsker å tilby tjenesten til de av sine kunder som har adgang til å bruke KAR. Det er også opp til bankene å bestemme hvilken funksjonalitet i KAR de eventuelt ønsker å tilby. 

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no