Nyhetsarkiv

des 02, 2020 09:56:36 Nyheter

Ny anbefaling om DD før notering på Euronext Growth Oslo

Forbundet har utarbeidet en ny anbefaling om selskapsgjennomgang (Due Diligence) forut for notering på Euronext Growth Oslo(tidligere Merkur Market). Anbefalingen stiller krav til juridisk og finansiell Due Diligence.

nov 10, 2020 12:21:48 Nyheter

NSAs kommentarer til EU-kommisjonens "hasteendringer" i MIFID II regelverket

EU-kommisjonen har foreslått "hasteendringer" i MIFID II regelverket knyttet til effektene av pandemien. Endringsforslagene skal gjøre det enklere for aktørene i kapitalmarkedet; blant annet ved å lette på administrative forpliktelser. Nordic Securities Association sine kommentarer til kommisjonens forslag ser du her:

sep 15, 2020 12:30:08 Nyheter

Ny anbefaling om lydopptak

VPFF har fastsatt ny anbefaling om lydopptak mm.

aug 13, 2019 15:18:20 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 2020-1

Klage på kundehåndtering. Klager fikk ikke medhold.

jan 17, 2019 09:36:56 Nyheter

Verdiansettelsen pr 1 januar 2020 publisert

VPFF leverer beregnede verdier pr 1. januar på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån. Disse verdiene oversendes VPS og benevnes som ligningsverdier. VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn. Du finner listen under knappen For Investor

aug 22, 2018 09:57:39 Nyheter

Felles nordisk uttalelse om bærekraftig finansiering

Den nordiske foreningen for verdipapirforetak (NSA) er enige om en felles uttalelse til EU-kommisjonen om lovgivningen for bærekraftig finansiering

juli 31, 2018 10:37:13 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2018/1

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning på grunn av brudd på god forretningsskikk.

april 20, 2018 08:26:44 Nyheter

Seminar om kapitaltilgang

Bergen Næringsråd og Civita arrangerte nylig et frokostmøte om kapitaltilgang med tema: Hvordan sikre god kapitaltilgang. Se webcast fra møtet her

april 20, 2018 08:13:04 Nyheter

Ønsker flere kvinner i Finans

NHH tar tak for å få kvinner inn på Masterstudiene i Finans. Les artikkel i NHH Bulletin her

mars 21, 2018 10:44:46 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/3

Klage på rådgivning og markedsføring i forbindelse med overføring av aksjer fra VPS-konto til en kapitalforsikringskonto.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no