2015

VPFF stiller seg kritisk til Scheel-utvalgets forslag om kapitalbeskatning for å dekke inn provenytap ved reduksjon i selskapsskatten

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no