Høringer 2013

juli 16, 2013 10:51:29

Høring om eierkontrollregler for Oslo Børs og VPS

Oslo Børs og VPS har viktige funksjoner i samfunnsøkonomien og utfører viktige samfunnsoppgaver. Derfor bør dagens eierbegrensiningsregler opprettholdes så langt mulig, skriver NFMF i en høringsuttalelse

juli 16, 2013 10:37:32

Høring om FATCA

Norges Fondsmeglerforbund stiller seg meget postiv til at Norge har inngått bilateral avtale med USA vedrørende gjennomføring av FATCA. En del praktiske spørsmål bør avklares i forbindelse med utarbeidelsen av forskriftene

juli 16, 2013 10:36:45

Høring om AIFMD

Prosjektfinansiering eller syndikering er en svært viktig finansieringskilde for blant annet norske rederier og riggeiende selskaper. I høringsuttalesen peker NFMF på viktigheten av gode rammebetingelser for denne finansieringsformen

april 04, 2013 09:46:10

Organised Trading Facilities (OTFs) and potential problems for European equity markets

Verdipapirforetakenes Forbund har i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Norden og Tyskland, samt Den Europeiske børsføderasjonen (FESE), sendt brev til det Irske Presidentskapet vedrørende OTF’er som er den nye foreslåtte kategoriseringen av Brokers Crossing Network. Forbundet mener at BCN’ene må kategoriseres som MTF’er eller SI’er.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no