Høringer 2012

april 04, 2013 09:53:26

Høring

Endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art.10(5) og art.22(2) og oppretting av inkurie.

april 12, 2013 11:05:25

Høring

Forslag i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004.

april 12, 2013 11:07:25

NSA response

NSA response to Consultation paper from ESMA regarding market making exemption

april 12, 2013 11:10:47

Høringsuttalelse

Nytt felles regelverk for clearing av egenkapitalinstrumenter og derivater

april 12, 2013 11:26:17

Høringsuttalelse

Endringer i obligasjonsreglene og ABM reglene mv. 

april 17, 2013 10:57:46

Høringsuttalelse

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

april 17, 2013 11:28:04

Høringsuttalelse

NFF "Fairness Opinions"

april 17, 2013 11:31:36

Høringsuttalelse

ESMAs retningslinjer vedrørende egnethetstest

april 17, 2013 11:37:12

NSA response

NSAs svar på Europaparlamentets spørsmål om MiFID

april 17, 2013 12:56:14

Høring

Forslag til endringer i emisjonsforskriften - utvidelse av åpne lån til underkurs

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no