Høringer 2011

april 23, 2013 09:57:27

Høringsuttalelse

Target2-Securities (T2S)

april 23, 2013 10:02:29

Final NSA Response

Final NSA Response on ESMA Cons on highly automated trading 

april 23, 2013 10:04:26

Høring

Forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

april 23, 2013 10:08:38

Høringsuttalelse

Banklovkommisjonens utredning

april 23, 2013 10:09:56

Høringsuttalelse

Endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

april 23, 2013 10:11:16

Høringsuttalelse

Justering av prospektsatsene

april 23, 2013 10:12:36

Høringsuttalelse

Rapporteringsplikt OTC-derivater

april 23, 2013 10:15:19

Høringsuttalelse 3. mai 2011

Finanskriseutvalgets utredning

april 23, 2013 10:18:02

Høringsuttalelse 14. mars 2011

Diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven 

april 23, 2013 10:19:50

NSA høringsuttalelse

NSA høringsuttalelse om CSD'er

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no