Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 22. desember 2008

NFMF har avgitt høringsuttalelse til forslaget fra Kredittilsynet om plikt for verdipapirforetakene til å foreta lydopptak (taping) av alle samtaler med kunder. NFMF har sterke innvendinger mot forslaget om å tape mobilsamtaler. NFMF støtter flere av forslagene i høringsnotatet, herunder skjerpet dokumentasjonsplikt for elektronisk kommunikasjon.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no