Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 3. desember 2007

Norges Fondsmeglerforbund har utarbeidet høringsuttalelse vedrørende utkast til endringer i forskriften om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter. Forbundet er motstander av forbudet mot markedsføring av sammensatte produkter, og mener at Verdipapirforskriften regulerer markedsføring av alle typer finansielle instrumenter på en adekvat og betryggende måte.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no