Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 31.05.05

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i låneforskriften og i regelverket om bankenes sikkerhetsstillelse.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no