Høringer 2003

april 23, 2013 13:50:16

Høring

NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven

april 23, 2013 13:51:07

Nye segmenter

Nye segmenter på Oslo Børs

april 23, 2013 13:51:54

Høring

Høring vedrørende forretningsvilkår for Warrants og Exchange Traded Funds (ETF).

april 23, 2013 13:53:20

Høring

Utkast til endringer i derivatforskriften (verdipapirfond) - gjennomføring av råds- og parlamentsdirektiv 2001/107 og 108/EF om endringer i UCITS-direktivet

april 23, 2013 13:54:25

Høring

Forslag om å unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter vphl § 1-2 første ledd nr 5 fra forskriften om store engasjementer.

april 23, 2013 13:55:17

Høring

Utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

april 23, 2013 13:56:29

Forslag om endring av forskrift

Forslag om endring av forskrift 14 oktober 1996 nr 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

april 23, 2013 13:57:40

CESR's Advice

CESR's Advice on possible Level 2 Implementing Measures for the Proposed Market Abuse Directive, Second Consultation Paper.

april 23, 2013 13:58:27

Høring

Gjennomføring av direktiv 2000/35/EF (forsinket betaling)

april 23, 2013 14:08:34

Brev til Oslo Børs

Brev til Oslo Børs 20. mai 2003.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no