Høringer 2001

april 23, 2013 16:19:11

Consultation

Consultation of FESCO paper "Proposed standards for Alternative Trading Systems"

april 23, 2013 16:22:45

Consultation

Consultation of the FESCO paper "Stabilisation and allotment – a European supervisory approach"

april 23, 2013 16:25:13

Utkast til rundskriv

Utkast til rundskriv om Kredittilsynets egnethetsprøving – særlig om vandelskravet. 

april 23, 2013 16:26:07

Lydopptak

Lydopptak av kundesamtaler og avspilling av disse overfor andre.

april 23, 2013 16:28:12

Høring

Forslag til forskrift vedrørende motregning av gjenkjøpsavtaler

april 23, 2013 16:29:09

Utkast til forskrifter om merverdiavgift

Utkast til forskrifter om merverdiavgift – unntaket for omsetning av finansielle tjenester

april 24, 2013 09:26:24

Høring

FESCO Proposal for harmonisation of core conduct of business rules for investor protection

april 24, 2013 09:27:43

Høring

Forslag om endring av flaggereglene og definisjonen av oppgjørsvirksomhet

april 24, 2013 09:28:35

Høring

Oppgradering av investeringstjenestedirektivet

april 24, 2013 09:29:17

Fellesnordisk høringsuttalelse

Fellesnordisk høringsuttalelse 20.02.01

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no