Om bransjen

Verdipapirforetakene bidrar til å skape verdier for Norge og til utviklingen av norsk næringsliv.

Verdipapirforetakene har spisskompetanse på de viktigste norske næringssektorene. De skaffer fremmedkapital og egenkapital og spiller en sentral rolle ved kjøp, salg og restrukturering av virksomheter. Med analyser av næringslivet bidrar bransjen til bedre beslutningsgrunnlag og økt interesse fra norske og utenlandske investorer. Verdipapirforetakene legger også til rette for handel av egenkapital- og gjeldsinstrumenter, valuta- og råvarederivater og andre verdipapirer.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no