2018

mars 21, 2018 10:56:33

Sak 2017/3 Netfonds Bank AS

Klage på rådgivning og markedsføring i forbindelse med overføring av aksjer fra VPS-konto til en kapitalforsikringskonto. Etisk Råd var delt i sin avgjørelse.

juli 31, 2018 10:40:19

Sak 2018/1 Sparebank 1 Markets

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning på grunn av brudd god forretningsskikk. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no