Sak 2015/7 Pareto Securities AS

Klage på informasjon gitt i forbindelse med investering i et eiendomsprosjekt i Romania. Klagen ble avvist som foreldet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no