2015

april 27, 2015 11:46:55

Sak 2015/2 Netfonds Bank AS

Klage på angivelig uriktig informasjon om aksjebeholdning, samt klage på foretakets håndtering av klagesaken. Klager fikk ikke medhold.

des 14, 2015 08:25:42

Sak 2015/1 Nordic Securities AS

Klage på anbefalinger om investering i unoterte aksjer, samt klage på informasjon/manglende informasjon som ble gitt i denne forbindelse. Klager fikk medhold.

des 18, 2015 14:02:30

Sak 2015/3 DNB Markets

Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet. Klager fikk ikke medhold.

des 21, 2015 10:09:30

Sak 2015/5 Nordic Securities AS

Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet. Klager fikk medhold.

jan 20, 2016 10:08:15

Sak 2015/7 Pareto Securities AS

Klage på informasjon gitt i forbindelse med investering i et eiendomsprosjekt i Romania. Klagen ble avvist som foreldet.

jan 29, 2016 09:02:41

Sak 2015/8 Pareto Securities AS

Klage på rådgivning i forbindelse med investering i et eiendomsprosjekt i Romania. Klagen ble avvist som foreldet.

april 08, 2016 10:05:49

Sak 2015/4 Norne Securities AS

Klage på at Norne Securities ikke skal ha undersøkt fakta i forbindelse med at Norne var tilrettelegger i en aksjeemisjon, og at opplysningene kommunisert i informasjonsmaterialet ikke var korrekte. Klager ble gitt medhold.

mai 20, 2016 09:06:06

Sak 2015/9 Nordnet Bank NUF

Klage på kursbortfall. Klager fikk ikke medhold

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no