2013

feb 07, 2014 13:14:18

Sak 2013/1 Christiania Securities

Saken gjelder klage på manglende innleggelse av stop-loss. Klagen ble avvist som foreldet.

april 30, 2014 17:54:22

Sak 2013-3 Sparebank 1 Nord-Norge Markets

Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede kreditt

juni 16, 2014 13:51:21

Sak 2013 - 4 DnB Markets

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

aug 27, 2014 15:30:12

Sak 2013/6 Nordnet Bank NUF

Saken gjelder klage på angivelig feil ved veksling av valutapost, idet Nordnet Bank NUF gjennomførte veksling fra GBP til NOK, ved overføring av valutapost fra klagers konto i London til klagers konto hos Nordnet.

sep 26, 2014 11:44:20

Sak 2013/5 Pareto Securities AS

Klage på angivelig forsinket oppgjør

nov 06, 2014 14:21:40

2013-7 Nordic Securities

Klagen gjelder tvangssalg av aksjer

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no