Klagesaker 2012

mars 06, 2013 08:05:05

2012/1: Nordnet Bank NUF

Saken gjelder klage på at Nordnet foretok sperringer av klagers depot i forbindelse med tvangssalg av aksjer. Klager fikk ikke medhold.

mai 02, 2013 09:30:42

2012/3: RS Platou Markets AS

Saken gjelder klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett til risiko og klagers økonomi. Klagen ble avvist på grunn av foreldelse.

mars 19, 2013 12:42:03

2012/4: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik

jan 20, 2014 08:26:03

2012/5 Nordic Securities

Klager hadde lidt tap ved handel med CFD’er og mente at tapene kunne lastes Nordic Securities som ikke hadde gitt forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar, samt manglende oppfølgning fra meglers side. Klager fikk medhold

sep 17, 2013 11:18:35

2012/6 CMC Markets

Saken gjelder anførsel om at CMC Markets (CMC) sin virksomhet som tilbyder av handel i Contracts for Difference (CFD) er i strid med straffelovens bestemmelse om lykkespill. Klager fikk ikke medhold.

jan 20, 2014 08:34:35

2012/7 Carnegie

Carnegie ble innklaget av en kunde for manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side. Rådet fant det ikke godtgjort at det var inngått en generell avtale om stop-loss og fant heller ikke at rådgivningen til megleren var kritikkverdig. Rådet var heller ikke enig med klager i at megler ikke hadde overholdt sin omsorgsplikt .

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no