2011/8: DnB NOR Markets

Klager anfører at DNB NOR Markets skulle frarådet avdøde til å foreta derivathandel, da hun ikke hadde tilstrekkelig erfaring/kunnskap. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no