2011/7: DnB NOR Markets

Klager gjør gjeldende at innklagede må stå ansvarlig for hans tap som følge av uriktig kursinformasjon, som igjen var en følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no