2010/6: Fokus Bank

Saken gjelder klage på gjennomført aksjekjøp gjennom Fokus Bank ved Fokus Markets (heretter Fokus Markets) idet klager hevder han ikke hadde lagt inn bindende ordre. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no