KLAGESAKER 2010

mars 20, 2013 10:40:58

2010/12: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 10:42:05

2010/13: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:43:11

2010/14: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:44:32

2010/15: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse

mars 20, 2013 10:46:07

2010/16: Terra Markets AS

Klagen gjelder mangelfull oppfølgning fra Terra Markets side i forbindelse med aksjehandel gjennom foretaket. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 10:47:08

2010/17: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:49:51

2010/18: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:50:31

2010/19: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:51:44

2010/20: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:52:29

2010/21: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no