KLAGESAKER 2010

mars 20, 2013 10:11:11

2010/1: DnB NOR Markets

Klagen knytter seg til verdipapirforetakets håndtering i forbindelse med at klager handlet aksjer short, og hevder at verdipapirforetaket burde ha frarådet klager. Klager hevder videre at verdipapirforetaket, for å begrense klagers tap, skulle tvangsinnløst shortposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 10:20:02

2010/2: Avvist - Manglende rettslig klageinteresse

Saken ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

mars 20, 2013 10:21:47

2010/4: Netfonds Bank ASA

Klager gjør gjeldende at Netfonds Bank ASA (Netfonds) ikke foretok nødvendig kvalitetssikring av den dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Etisk Råd finner at avtalegrunnlaget for kundeforholdet anses ugyldig.

mars 20, 2013 10:24:50

2010/5: Avvist

Avvist

mars 20, 2013 10:26:01

2010/6: Fokus Bank

Saken gjelder klage på gjennomført aksjekjøp gjennom Fokus Bank ved Fokus Markets (heretter Fokus Markets) idet klager hevder han ikke hadde lagt inn bindende ordre. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

mars 20, 2013 10:29:39

2010/7: Avvist

Avvist

mars 20, 2013 10:30:56

2010/8: Agilis Group AS

Klagen er knyttet til Agilis Group AS' håndtering av klagers kundeforhold i forbindelse med at klager handlet aksjer gjennom verdipapirforetaket. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

mars 20, 2013 10:31:57

2010/9: SEB Enskilda AS

Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 10:32:53

2010/10: Christiania Securities AS

Saken gjelder krav om utlevering av lydopptak til klager. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 10:39:48

2010/11: Handelsbanken Capital Markets

Saken gjelder klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg ut av aksjen. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no