KLAGESAKER 2009

mars 20, 2013 12:48:21

2009/1: Nordnet Bank NUF

Saken gjelder påstand om at innklagede foretok ulovlig tvangssalg av aksjer. Klager gis medhold.

mai 27, 2013 09:54:46

2009/2: Nordea Bank Norge ASA

Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager mener pålå innklagede i henhold til inngått terminkontrakt, samt at rådgivningen ikke har vært utført i henhold til regelverket. Klager gis ikke menhold.

mars 20, 2013 12:49:32

2009/3: Avvist - Medlemskap opphørt

Saken ble avvist grunnet opphørt medlemsskap.

mars 20, 2013 12:50:23

2009/4: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 12:51:12

2009/5: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at klager er blitt forledet til å foreta lånefinansiering. Klagen gis ikke medhold.

mars 20, 2013 12:52:02

2009/7: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at innklagede har gitt mangelfull og uriktig informasjon om investeringen. Klagen gis ikke medhold.

mars 20, 2013 12:52:59

2009/8: Agilis Færder Securities ASA

Klagen retter seg mot den rådgivning som ble utført av Agilis Færder Securities ASA i forbindelse med investering i Sevan Marine ASA. Klager hevder han ble presset til å foreta den aktuelle investeringen og at det ikke ble gitt informasjon om risikoen ved investeringen. Klager gis ikke medhold.

mars 20, 2013 12:53:57

2009/9: Arctic Securities ASA

Klagen retter seg mot den generelle investeringsrådgivning som ble utført av Arctic Securities ASA i forbindelse med klagers aksjehandel. Klager gis ikke medhold.

mars 20, 2013 12:54:39

2009/10: Pareto Securities AS

Klager hevder at innklagede har gitt feilaktig og mangelfull informasjon om det investerte produktets egenskaper samt om konsekvensene ved innløsning før forfall. Klager gis ikke medhold.

mars 20, 2013 12:55:51

2009/11: Pareto Securities AS

Klager hevder innklagede har gitt villedende opplysninger om klagers avkastning på aksjehandel gjennom foretaket, og at denne feilaktige informasjonen dannet grunnlag for at klager gjorde ytterligere handler. Klager gis ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no