KLAGESAKER 2008

mars 20, 2013 13:28:48

2008/1: Nordnet Bank NUF

Saken gjaldt tap som følge av uønsket shorthandel som igjen var en følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 13:29:28

2008/2: Carnegie ASA

Saken gjaldt klagers kjøp av aksjer i tre børsnoterte selskaper og senere gjennomføring av dekningssalg. Klager mente at innklagede burde ha advart mot enkelte av klagers disposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 13:30:12

2008/3: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 13:31:37

2008/4: Avvist - Medlemskap opphørt

Saken ble avvist grunnet opphørt medlemskap.

mars 20, 2013 13:32:23

2008/5: Avvist - Medlemskap opphørt

Saken ble avvist grunnet opphørt medlemskap.

mars 20, 2013 13:33:05

2008/6: Orion Securities ASA

Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 13:33:54

2008/7: Avvist - Medlemskap opphørt

Saken ble avvist grunnet opphørt medlemskap.

mars 20, 2013 13:34:36

2008/8: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 13:35:41

2008/9: Avvist - Medlemskap opphørt

Saken ble avvist grunnet opphørt medlemskap.

mars 20, 2013 13:36:33

2008/10: Acta Kapitalforvaltning ASA

Saken gjelder klage på strukturert produkt samt rådgivningen i forkant av investeringen. Klagen avvises.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no