KLAGESAKER 2007

mars 20, 2013 14:35:45

2007/1: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 14:37:26

2007/2: Netfonds Bank ASA

Klagen gjaldt gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 14:38:42

2007/3: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 14:39:33

2007/4: Nordea Markets

Gjennomføring av salgsordre - mottatt per telefaks. Klager fikk medhold.

mars 20, 2013 14:41:13

2007/5: Avvist - Utenfor rådets kompetanse

Avvist. Utenfor rådets kompetanse

mars 20, 2013 14:41:58

2007:6 Netfonds Bank ASA

Klagen gjaldt tap som følge av brudd på datakommunikasjon mellom meglerforetak og Oslo Børs. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 14:42:41

2007/7: Nordea Markets

Klagen gjaldt dekningshandel som følge av omvendt split (”spleis”). Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 14:43:21

2007/8: Sparebanken Møre

Klagen gjaldt strid om antall aksjer i kjøpsordre på aksjer i Sevan Marine ASA. Klager fikk ikke medhold.

mars 20, 2013 14:45:18

2007/9: DnB NOR Markets

Klagen omhandler tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP), som den gang het ProdJack ASA, i forbindelse med emisjon i februar 2007. Klagen gis delvis medhold. DnB Nor Markets meddeles irettesettelse for meglers brudd på de dagjeldende etiske normer § 4-2 (2).

mars 20, 2013 14:46:11

2007/10: Færder Securities ASA

Klagen gjaldt markedsføring av emisjon i EOC Limited (”EOC”) 28. september 2007. Innklagede fungerte som distributør for emisjonen, som ble gjennomført i forbindelse med notering av EOCs aksjer på Oslo Børs. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no