KLAGESAKER 2006

mars 20, 2013 14:53:57

2006/1: DnB NOR Markets

Klage avvist - på grunn av domstolsbehandling

mars 20, 2013 14:55:33

2006/2: Nordnet Bank NUF

Saken gjelder reklamasjon på ordreinnleggelse via WinTrade.

mars 20, 2013 14:57:01

2006/3: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 14:57:54

2006/4: DnB NOR Markets

Saken gjelder levering av aksjer i forbindelse med tegning i emisjon.

mars 20, 2013 14:58:37

2006/5: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 14:59:32

2006/6: DnB NOR Markets

Saken gjelder feilaktig informasjon fra tilrettelegger i forbindelse med emisjon.

mars 20, 2013 15:00:21

2006/7: Nordnet Bank NUF

Saken gjelder tvangsregulering av aksjedepot.

mars 20, 2013 15:01:21

2006/8: Nordnet Bank NUF

Saken gjelder tvangssalg av aksjer.

mars 20, 2013 15:02:08

2006/9: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no