KLAGESAKER 2005

mars 20, 2013 15:25:46

2005/1: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 20, 2013 15:26:29

2005/2: Pareto Securities ASA

Klage avvist – forhold utenfor Rådets kompetanse.

mars 20, 2013 15:27:14

2005/3: Alfred Berg ASA

Klage avvist - manglende registrering ifbm fortrinnsemisjonen i Altinex ASA.

mars 20, 2013 15:28:05

2005/4: DnB NOR Markets

Tvist om rådgivning i forbindelse med salg av grunnfondsbevis (MING).

mars 20, 2013 15:28:48

2005/5: Skandiabanken

Klage avvist - Rådets kompetanse overfor ikke-medlemmer.

mars 20, 2013 15:29:27

2005/6: Nordnet Bank NUF

Overbelåning som følge av ordreinnleggelse via VoiceTrade.

mars 20, 2013 15:30:12

2005/7: Orion Securities ASA

Diskresjonær kundehandel og handel gjennomført uten eller i strid med ordre - reklamasjon - ugyldighet.

mars 20, 2013 15:30:55

2005/8: Pareto Securities ASA

Klage avvist - på grunn av domstolsbehandling.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no