KLAGESAKER 2004

mars 20, 2013 15:34:56

2004/1: Nordea Securities NUF

Tvist om gjennomføring av kjøpsordre.

mars 20, 2013 15:35:35

2004/2: Nordea Markets

Tvist om manglende utførelse av kjøpsordre.

mars 20, 2013 15:36:22

2004/3: Norse Securities ASA

Tvist om betaling av kurtasje i forbindelse med oppkjøpet av Telitas ASA.

mars 20, 2013 15:37:01

2004/4: Pareto Securities ASA

Klage avvist - på grunn av domstolsbehandling.

mars 20, 2013 15:37:50

2004/5: Terra Securities ASA

Klage avvist – forhold utenfor Rådets kompetanse.

mars 20, 2013 15:38:48

2004/6: First Securities

Tvist om rådgivning vedrørende derivathandel.

mars 20, 2013 15:39:36

2004/7: Nordnet Securities Bank NUF

Klage avvist - innklagede ikke medlem av Forbundet.

mars 20, 2013 15:40:16

2004/8: Nordnet Securities Bank NUF

Bruk av tvungen depotkonto.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no