KLAGESAKER 2003

mars 20, 2013 15:44:42

2003/1: DnB Markets

Hevet som forlikt.

mars 20, 2013 15:45:34

2003/2: Sparebanken Nord-Norge Securities ASA

Tvist om ordre og ordreutførelse - herunder om det var avtalt et stop-loss nivå.

mars 20, 2013 15:46:16

2003/3: Carnegie ASA

Avvist pga parallell behandling i forliksråd.

mars 20, 2013 15:46:53

2003/4: Gjensidige NOR Equities ASA

Rådgivning i forbindelse med opsjonsinnløsning.

mars 20, 2013 15:47:32

2003/5: Christiania Securities ASA

Rådgivning og oppfølging ved aksjekjøp.

mars 20, 2013 15:48:16

2003/6: Nordea Securities NUF

Aksjesalg, omvendt splitt og dekningskjøp.

mars 20, 2013 15:48:59

2003/7: DnB Markets

Tvist om gjennomføring av handel som ble slettet av Oslo Børs.

mars 20, 2013 15:49:40

2003/8: Norse Securities ASA

Tvist om innholdet av en ordre - salg av flere aksjer enn klagerens beholdning.

mars 20, 2013 15:50:19

2003/9: DnB Markets

Tvist om telefonsalg og rådgivning.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no