KLAGESAKER 2001

mars 21, 2013 09:34:11

2001/1: Christiania Markets

Manglende ordreutførelse mv.

mars 21, 2013 09:35:00

2001/2: Christiania Markets/Pareto Securities ASA

Manglende overføring av aksjer i Kreditkassen til Merita Nordbanken.

mars 21, 2013 09:35:48

2001/3: Norse Securities ASA

Spørsmål om feilinformasjon fra megler - rykter og faktiske forhold.

mars 21, 2013 09:36:39

2001/4: Christiania Markets

Krav fra foretaket om tilbakebetaling av for meget utbetalt salgsproveny.

mars 21, 2013 09:37:20

2001/5: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 09:38:06

2001/6: Net Fonds ASA

Klage avvist - innklagede ikke medlem av Forbundet.

mars 21, 2013 09:38:49

2001/7: Orkla Enskilda Securities ASA

Tildeling ved videresalg av aksjer i Oslo Børs Holding ASA.

mars 21, 2013 09:39:38

2001/8: Orkla Enskilda Securities ASA

Fornyet klage med bakgrunn i sak 2000/31 - avvisning.

mars 21, 2013 09:40:23

2001/9: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 09:41:18

2001/10: Terra Fonds ASA

Aksjekjøp etter indikasjon - aksept og reklamasjon.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no