KLAGESAKER 2000

mars 21, 2013 10:17:15

2000/21: DnB Markets

Behandling av tegningsblankett - forsinkelse - kapitalutvidelse i Kværner.

mars 21, 2013 10:18:06

2000/22: Orkla Enskilda Securities ASA

Behandling av overføring av aksjer fra en norsk verdipapirkonto til depotkonto i svensk bank - påstand om forsinkelse og tap.

mars 21, 2013 10:18:58

2000/23: Christiania Markets

Overføring av aksjer fra en VPS-konto til en annen samt manglende utførelse av ordre.

mars 21, 2013 10:19:45

2000/24: DnB Markets

Aksjesalg - utilstrekkelig informasjon om en omvendt splitt.

mars 21, 2013 10:20:32

2000/25: Christiania Markets/DnB Markets

Tegning av aksjer - manglende tildeling o manglende dekning på investeringskonto.

mars 21, 2013 10:21:21

2000/26: Karl Johan Fonds ASA

Hevet som forlikt.

mars 21, 2013 10:23:44

2000/27: Christiania Markets

Manglende registrering av tegning som følge av feilskrevet belastningskonto.

mars 21, 2013 10:24:27

2000/28: Sundal Collier & Co ASA

Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende opsjonshandel mellom Åge Korsvold og Steen & Strøm ASA.

mars 21, 2013 10:25:20

2000/29: Christiania Markets

Aksjehandel på internett - tvist om risiko for tap som følge av manglende tilgang.

mars 21, 2013 10:26:13

2000/30: Emisjonen i Telenor ASA

Emisjonen i Telenor ASA.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no