KLAGESAKER 2000

mars 21, 2013 10:09:38

2000/11: Sundal Collier & CO ASA og Alfred Berg Norge ASA

Prisfastsettelse i prospekt PC Lan ASA - avvisning.

mars 21, 2013 10:10:16

2000/12: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 10:11:08

2000/13: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 10:11:58

2000/14: Christiania Markets

Manglende utførelse av salgsordre.

mars 21, 2013 10:12:38

2000/15: Christiania Markets og Karl Johan Fonds ASA

Aksjehandel - kjøp og salg av aksjer gjennom to foretak - manglende dekning og oppgjør.

mars 21, 2013 10:13:32

2000/16: Christiania Markets

Aksjehandel - spørsmål om heving og etterlevering.

mars 21, 2013 10:14:15

2000/17: DnB Markets

Aksjehandel på kreditt - kjøp uten dekning.

mars 21, 2013 10:14:55

2000/18: Fearnley Fonds ASA

Hevet som forlikt.

mars 21, 2013 10:15:50

2000/19: Christiania Markets

Aksjehandel på internett, tvist om risiko for tap som følge av manglende tilgang - manglende alternativ kapasitet.

mars 21, 2013 10:16:29

2000/20: DnB Markets

Klagen trukket.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no