KLAGESAKER 1999

mars 21, 2013 10:41:51

1999/1: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 10:42:30

1999/2: Handelsbanken Markets

Rådgivning ved aksjekjøp.

mars 21, 2013 10:43:09

1999/3: Saga Securities ASA

Aksjekjøp - ordreutførelse og levering.

mars 21, 2013 10:44:07

1999/4: Karl Johan Fonds ASA

Aksjekjøp - ordreutførelse og dekningskjøp.

mars 21, 2013 10:44:49

1999/5: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 10:45:34

1999/6: Christiania Bank og Kreditkasse ASA - Christiania Markets

Spørsmål om for sen innleggelse av internetordre i børsens handelssystem.

mars 21, 2013 10:46:21

1999/7: Christiania Bank og Kreditkasse ASA - Christiania Markets

Kjøp av tegningsretter via Internett.

mars 21, 2013 10:47:09

1999/8: Norse Securities ASA

Kjøp av aksjer i Pick Up Cat AS.

mars 21, 2013 10:47:48

1999/9: Norse Securities ASA

Anbefalinger om handel med aksjer i Fast Search and Transfer AS.

mars 21, 2013 10:48:46

1999/10: Sparebank 1 Midt-Norge

Mangelfulle opplysninger i forbinmdelse med handel samt avvik i provisjonsstørrelse.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no