KLAGESAKER 1997

mars 21, 2013 12:38:50

1997/1: R.S. Platou Securities AS

Tegning og tildelinger i den offentlige emisjonen for Norwegian Applied Technology AS (NAT).

mars 21, 2013 12:39:44

1997/2: Karl Johan Fonds AS

Feil ved utførelse av oppdrag - dobbeltsalg av samme aksjepost.

mars 21, 2013 12:40:38

1997/3: Klage fra medlemsforetak mot medlemsforetak

Klage fra medlemsforetak mot medlemsforetak - trukket - løst ved voldgift.

mars 21, 2013 12:42:00

1997/4: Pareto Fonds AS - Bryggen Finans Fonds AS - R.S. Platou Securities AS

Emisjon/videresalg av aksjer i Norsk Lotteridrift AS.

mars 21, 2013 12:42:51

1997/5: Alfred Berg Norge AS - Pareto Fonds AS

Emisjon av aksjer i Hydralift AS.

mars 21, 2013 12:43:31

1997/6: Ikke behandlet

Ikke behandlet - feilregistrert som sak.

mars 21, 2013 12:44:18

1997/7: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 12:45:08

1997/8: Ikke behandlet

Ikke behandlet - utenfor Rådets kompetanse.

mars 21, 2013 12:45:51

1997/9: Norse Securities AS

Heving av bekreftet kjøp.

mars 21, 2013 12:47:01

1997/10: NOKA Securities A/S

Dekningssalg - gjeldsbevis.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no