KLAGESAKER 1995

mars 21, 2013 13:32:22

1995/1: SPN fonds

Opsjonshandel - stengning pga. manglende sikkerhetsstillelse.

mars 21, 2013 13:33:02

1995/2: Midt-Norge Fonds AS

Salg av aksjer uten ordre.

mars 21, 2013 13:35:11

1995/3: Handelsbanken Markets

Anbefaling av kjøp og salg ved internforretning.

mars 21, 2013 13:36:21

1995/4: Alfred Berg Norge A/S

Tilbakeføring av aksjer.

mars 21, 2013 13:37:15

1995/5: Christiania Bank og Kreditkasse AS

Manglende utførelse av ordre.

mars 21, 2013 13:38:08

1995/6: NOKA Securities A/S

Dekningssalg - gjeldsbevis.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no