KLAGESAKER 1994

mars 21, 2013 13:42:14

1994/1: Carnegie

Kjøpsanbefaling i Tandberg AS og utøvelse av tilbakeholdsrett i aksjer.

mars 21, 2013 13:42:59

1994/2: Trukket etter forlik

Saken ble trukket etter forlik.

mars 21, 2013 13:43:56

1994/3: Oslo Børs

Spørsmål fra Oslo Børs vedrørende enkelte forhold knyttet til handel i obligasjonsfutures.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no