1992/1: N. A. Jensen & Co

Spørsmål om innklagedes opptreden ved og utarbeidelse av tilbudsdokument for Gjensidiges tilbud til Forenedeaksjonærene var i strid med de etiske normers § 3.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no