KLAGESAKER 1992

mars 21, 2013 13:50:57

1992/1: N. A. Jensen & Co

Spørsmål om innklagedes opptreden ved og utarbeidelse av tilbudsdokument for Gjensidiges tilbud til Forenedeaksjonærene var i strid med de etiske normers § 3.

mars 21, 2013 13:51:47

1992/2: Ikke behandlet

Feilregistrert som sak.

mars 21, 2013 13:52:26

1992/3: Gudleik Kalsnes

Meglers opptreden ved overdragelse av aksjer i ikke-notert selskap.

mars 21, 2013 13:53:03

1992/4: SPN fonds

Feilregistrering og manglende omgjøring av handel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no