KLAGESAKER 1991

mars 21, 2013 13:59:06

1991/1: BB Fonds A/S v/DnB Fonds A/S

Klage i forbindelse med kjøp av tegningsretter og tegning av aksjer i Norminol A/S.

mars 21, 2013 14:00:07

1991/2: Finanshuset

Overkurs ved og manglende rapportering til Oslo Børs av obligasjonshandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no