Rolig kvartal for NOTC

Det ble omsatt unoterte aksjer for rundt NOK 600 millioner i annet kvartal, mot NOK 1,2 milliarder i samme periode i fjor. Til sammen har NOTC selskapene hentet inn NOK 2,1 milliarder i ny egenkapital hittil i år. Tre selskaper er avregistrert, hvorav to som følge av notering på Oslo Axess. Oslo Børs VPS ble avregistrert som følge av Euronext oppkjøpet. Oslo Børs VPS ble registrert på NOTC-listen i slutten av mai 2001 med en markedsverdi på NOK 525 millioner. I slutten av juni i år, var markedsverdien  NOK 6 859 138 000. I perioden børsen har vært registrert på NOTC-listen, er det omsatt aksjer i selskapet for NOK 7,6 milliarder fordelt på 5 403 handler (kjøpstransaksjoner). 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no