Nytt lakseselskap på NOTC-listen

Arnarlax AS er Islands største produsent og prosessor av atlantisk oppdrettslaks. Selskapet er fullt integrert med eget settefiskanlegg, oppdrettsanlegg,
prosessanlegg, merkevare og salgsstyrke.

Hittil i år er det registrert fem nye selskapet på NOTC listen, mens elleve selskaper er avregistrert. Fem av disse selskapene har gått fra NOTC-listen til Oslo Axess eller Merkur Market.  Til sammen har NOTC selskapene hentet inn NOK 2,3 milliarder i ny egenkapital hittil i år. Omsetningen i tredje kvartal var drøyt NOK 500 millioner, mot drøyt NOK 800 millioner tilsvarende periode i fjor.  Kahoot AS var den mest omsatte aksjen, og Arctic Securities hadde den største markedsandelen.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no