Ny avgjørelse i Etisk Råd

Klager hadde lidt tap ved handel med CFD’er og mente at tapene kunne lastes Nordic Securities som ikke hadde gitt forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar, samt manglende oppfølgning fra meglers side.

Klager fikk medhold i at Nordic Securities ikke hadde gitt ham ”en forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar”. Rådet var ikke enig med klager i påstanden om ”manglende oppfølgning fra meglers side”.

Rådet mente at Nordic har ikke kunnet dokumentere at foretaket har gjennomført en egnethetsvurdering av klager eller kunnet godtgjøre at klager har fått slik informasjon at han forstod risikoen forbundet med CFD-handel og hvordan CFD’er fungerer. Det at klager har skrevet under på at han er innforstått med at risiko i CFD-handel er høy, finner ikke Rådet kan være avgjørende i denne konkrete saken. Rådet legger avgjørende vekt på at det i denne saken dreier seg om en investor med noe som synes å være begrenset erfaring med aksjehandel, samtidig som CFD er et komplisert produkt med høy risiko, som kan være vanskelig å forstå hvordan fungerer. I slike tilfeller mener Rådet at det er spesielt viktig at egnethetsvurderingen gjennomføres i samsvar med regelverket.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no