Ny anbefaling om håndtering av interessekonflikter

VPFF har utarbeidet en ny anbefaling som særlig omhandler interessekonflikter som kan oppstå mellom kredittavdelinger innen corporate-segmentet og investeringstjenestevirksomheten.

Dette vil særlig kunne være tilfelle ved ytelse av investeringstjenester overfor lånekunder, hvor banken vil kunne komme i den situasjon at den må ivareta bankens og kundens motstridende interesser, eller motstridende interesser kunder imellom. Det vil videre kunne oppstå interessekonflikter i de tilfeller hvor IB bistår markedsaktører som har kjøps-, salgs- eller fusjonsinteresser i kunder av banken. Den tiltagende markedstrenden hvor bedrifters fremmedkapitalfinansiering i økende grad gjøres i form av omsettbare obligasjonslån på bekostning av tradisjonelle banklån, tilsier generelt en skjerpet oppmerksomhet på bankenes håndtering av interessekonflikter.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no