MiFID Revisjon - 9.12.2010

EU-kommisjonen har publisert høringsforslag til endringer av MiFID-bestemmelsene. Endringsforslagene gjelder regulering av markedsplasser og handelssystemer, samt bestemmelser knyttet til investorbeskyttelse.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no